fbpx

Campania “Card Grand Cadou”

– Regulament de organizare –

 Descriere campanie:

S.C. Tint  S.R.L. ofera clientilor posibilitatea de a achizitiona un card cadou (“Card Grand Cadou”) la o valoare cuprinsa intre 1.000 si 5.000 RON de pesite-ul https://www.telefericgrandhotel.ro care poate fi utilizat pentru achizitionarea oricarui produs/serviciu furnizat de TELEFERIC GRAND HOTEL.

Art. 1 – Organizatorul este:  

1.1.TINT SRL cu sediul în Poiana Brasov, judetul Brasov, strada Poiana Soarelui nr 243, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J08/1892/2013, Cod Identificare Fiscală RO 13694214, cont bancar RO55 RZBR 0000 0600 0987 5458, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Dorobanti reprezentată prin Tint Stefan, în calitate de PRESTATOR, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

Art 2. – Dreptul de participare

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania.

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

Campania se desfasoara IN CADRUL TELEFERIC GRAND HOTEL -prin departamentul Vanzari( rezervari@telefericgrandhotel.ro/0368.100.200)

Valabilitatea Cardului Cadou este de 1 AN  de la data achizitiei.

Art. 4 – Modalitate de participare si desfasurare a campaniei

Orice persoana care doreste sa ofere un cadou prin achizitionarea unui Card Grand Cadou de valoarea dorita completand datele beneficiarului. Cardul Cadou se primeste prin curier la adrea mentionata de cumparator. 

Procesul de achizitie:

Cardul Grand Cadou se poate comanda simplu, pe site-ul www.telefericgrandhotel.rosau la adresa de e-mail: rezervari@telefericgrandhotel.ro si poate fi achizitionat online prin card bancar/transfer bancar(virament),fara a se percepe nicio taxa sau comision de emitere.

 Conditii de utilizare Card Grand Cadou:

–         Valoarea Cardului Grand Cadou este cuprinsa intre 1.000 si 5.000 Lei.

–         Cardul Grand Cadou poate fi achizitionat online pe www.telefericgrandhotel.ro.

–         Cardul Grand Cadou va fi livrat in cel mai scurt timp prin curier, imediat dupa ce este procesata plata.

–         Cardul Grand Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere, dupa ce ati stabilit o rezervare ferma.Va rugam sa verificati disponibilitatea la adresa de e-mail: rezervari@telefericgrandhotel.ro/0368.100.200.

–         Cardul Grand  Cadou poate fi utilizat pentru a achita orice serviicu/produs in cadrul hotelului.

–         Sumele neutilizate de pe cardul cadou  se reportează la următoarea cazare / consumație.

–         Sumele de pe card nu sunt rambursabile cash.

–      Cardul este valabil în orice perioada a anului cu rezervare în prealabil la adresa de email: rezervari@telefericgrandhotel.ro/0368.100.200.

–       Cardul cadou dă dreptul deținătorului să folosească valoarea lui doar pentru achiziționarea de servicii oferite de Teleferic Grand Hotel.

–         Pentru a beneficia de cardul cadou trebuie să comunicați seria și numărul inscrise pe acesta , personalului hotelului de la Vanzari/Receptie, în momentul rezervării sau achiziționarii de servicii/produse.

–         Termenul de valabilitate al Cardului Grand Cadou este de 1 AN  de la achizitionarea acestuia si poate fi folosit la cumpararea oricarui produs/serviciu.

–         Nu exista nicio taxa de emitere. Beneficiarul primeste exact suma platita de cumparator la achizitionare Cardului Grand  Cadou.

–         Valoarea produselor/serviciilor  achizitionate trebuie sa fie mai mica, egala, sau mai mare decat valoarea Cardului Grand Cadou.

–         In cazul in care produsul achizionat cu Cardul Grand Cadou depaseste valoarea acestuia din urma, diferenta ramasa de achitat poate fi platita prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie de site-ul www.telefericgrandhotel.ro.

–         Cardul Grand Cadou este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea in numele careia a fost achizitionat initial.

 Politica de retur

In cazul in care persoana doreste sa returneze cardul cadou, acest lucru nu este posibil.

Art 5. –  Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul  Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

5.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001.

5.3. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau  justiţiei (art. 18).

5.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

5.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

5.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. Tint  S.R.L.,cu sediul social in în Poiana Brasov, judetul Brasov, strada Poiana Soarelui nr 243, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J08/1892/2013, Cod Identificare Fiscală RO 13694214, însoţită de o copie a actului de identitate.

Art 6. – Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului, respectiv 31.12.2022Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

Art 7. – Litigii

7.1. Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizator  si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Art 8. – Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

8.5. Organizatorul nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala, de furnizare gresita a adresei de corespondenta, de intarzierile cauzate de firmele de curierat.

8.6. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8.7. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei(sediul Organizatorului).

8.8. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs la aceasta Campanie.

8.9. Facturile pentru achizitionarea cardului vor fi emise in format online pe adresa de e-mail furnizata la comandarea acestuia.

8.10. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Vanzari la: rezervari@telefericgrandhotel.ro /0368.100.200.

Art 9. – Temei legal 

9.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

9.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

9.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

9.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.