fbpx

Politica de confidențialitate

1. Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.telefericgrandhotel.ro (denumit in continuare “site”) si că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere si de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Va rugăm să citiți cu atenție termenii si condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.telefericgrandhotel.ro.

Sc Tint Srl utilizează informațiile personale pentru o mai buna înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Sc Tint Srl orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca Sc Tint Srl, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referăla datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locatia noastra, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, Teleferic Grand Hotel (S.C. Tint S.R.L.) poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

2. Inregistrarea datelor

S.C. TINT SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră in vederea:

 • prestării serviciilor hoteliere și de turism;
 • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
 • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
 • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
 • realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia ii sunt dezvăluite datele

pentru care v-ați dat consimțământul in momentul accesării serviciului.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

3. Scopul pentru care colectam si modul in care folosim datele dumneavoastra cu caracter personal

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

3.1. Dacă sunteți un oaspete sau un potențial oaspete al Teleferic Grand Hotel:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

3.1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

– a vă putea rezerva camere și alte servicii în hotelul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

– a vă putea caza în hotelul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;

– a vă înscrie în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;

3.1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

3.1.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

3.1.4.  Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

3.2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator
3.2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

3.2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

3.3. Dacă doriți să vă angajați la Teleferic Grand Hotel

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Teleferic Grand Hotel, inclusiv în ceea ce privește programele noastre de „internship”. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

3.4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor
3.4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

3.4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

3.4.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

3.5. Dacă sunteți un vizitator în spațiile Teleferic Grand Hotel

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al Teleferic Grand Hotel ( S.C. Tint S.R.L.), și anume protecția acestor spații, active și personalului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

3.6. Dacă sunteți utilizator al site-ului noastru de internet – www.telefericgrandhotel.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site – ul nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care S.C. Tint S.R.L. este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de S.C. Tint S.R.L. în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al S.C. Tint S.R.L. de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să îi consultați.

3.7. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, Teleferic Grand Hotel (S.C. Tint S.R.L.) vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați catre Teleferic Grand Hotel (S.C. Tint S.R.L.) date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care Teleferic Grand Hotel (S.C. Tint S.R.L.) intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

3.8. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

3.9. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

3.10. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces– vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare– vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere– vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare– vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta– vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor– vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la Teleferic Grand Hotel (S.C. Tint S.R.L.), cu sediul in Str. Poiana Soarelui 243, Poiana Brasov, Brasov, sau prin e-mail la adresa office@telefericgrandhotel.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

4. Securitatea datelor

Datele colectate prin site-ul nostru sunt reținute automat in sistemul informatic intern și se pot accesa de către angajații noștri doar pe baza de utilizator si parolă. Sistemul informatic oferă unelte avansate de protejare a datelor sensibile si este conform standardului PCI-DSS(Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard).

5. Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 si 679/2016 din Regulamentul UE privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a va opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți scrie la următoarea adresă: Brașov, Poiana Brașov, Str Poiana Soarelui nr 243, Cod poștal 500001 sau ne puteti contacta telefonic / email folosind pagina de contact

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 si 679/2016 din Regulamentul UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerata competența instanței judecătorești din Brașov.

Actualizat la 20.05.2018

Colectarea datelor

Ordinul Ministerului de Finante Publice numarul 2634/2015 ne impune sa cerem si sa pastram pentru 10 ani urmatoarele date de la clientii nostri:

 • Nume si prenume
 • CNP
 • Serie si numar act de identitate
 • Adresa completa

Datele de mai sus pot fi doar actualizate atata timp cat ele se afla in termenul legal de 10 ani.

In baza legii 333/2004 si a HG 301/2012 modificata cu HG 1002/2015, suntem obligati sa filmam cu ajutorul retelei de CCTV si sa pastram filmarile pentru minim 20 de zile pentru protectia obiectivului si rezolvarea disputelor aparute.

Alte date colectate ce pot fi supuse tuturor drepturilor oferite de GDPR sunt dupa cum urmeaza :

 • Data si locul nasterii
 • Nationalitate
 • Sexul
 • Adresa de email
 • Numar de telefon

Datele colectate suplimentar sunt pastrate pe un termen de 20 de ani.

Multi clienti intreaba de ce scanam actul de identitate la receptie si dorim sa venim cu o explicatie.  Noi nu scanam id-urile la receptie. Folosim „Optical Character Recognition” sau „OCR” sau „Recunoastere optica a caracterelor” pentru a extrage informatii si a le introduce automat in softul de management hotelier. Toate informatiile extrase de catre aparat sunt reimprospatate la urmatoarea folosire. Nu pastram nicaieri poza cu documentul.

Baza de date pe care Teleferic Grand Hotel o foloseste pentru a trimite materiale promotionale si noutati are urmatoarele date despre fiecare persoana inscrisa.

 • Nume si prenume
 • Adresa email

Intodeauna am inclus in mesajul transmis si o metoda usoara si la indemana oricui doreste sa stergem datele sale din aceasta baza de date.

Ordinul Ministerului de Finante Publice numarul 2634/2015 ne impune sa cerem si sa pastram pentru 10 ani urmatoarele date de la clientii nostri:

 • Nume si prenume
 • CNP
 • Serie si numar act de identitate
 • Adresa completa

Datele de mai sus pot fi doar actualizate atata timp cat ele se afla in termenul legal de 10 ani.

In baza legii 333/2004 si a HG 301/2012 modificata cu HG 1002/2015, suntem obligati sa filmam cu ajutorul retelei de CCTV si sa pastram filmarile pentru minim 20 de zile pentru protectia obiectivului si rezolvarea disputelor aparute.

Alte date colectate ce pot fi supuse tuturor drepturilor oferite de GDPR atata timp cat ele nu sunt impuse contractual sunt dupa cum urmeaza :

 • Adresa de email
 • Numar de telefon

Datele colectate suplimentar sunt pastrate pe un termen de 20 de ani.

Ordinul Ministerului de Finante Publice numarul 2634/2015 ne impune sa cerem si sa pastram pentru 10 ani urmatoarele date de la clientii nostri:

 • Nume si prenume
 • CNP
 • Serie si numar act de identitate
 • Adresa completa
 • Functie
 • Studii
 • Profesie
 • Cont bancar
 • Date medicale

Datele de mai sus pot fi doar actualizate atata timp cat ele se afla in termenul legal de 10 ani.

In baza legii 333/2004 si a HG 301/2012 modificata cu HG 1002/2015, suntem obligati sa filmam cu ajutorul retelei de CCTV si sa pastram filmarile pentru minim 20 de zile pentru protectia obiectivului si rezolvarea disputelor aparute.

Alte date colectate ce pot fi supuse tuturor drepturilor oferite de GDPR sunt dupa cum urmeaza :

 • Joburi anterioare
 • Referinte
 • Calificari
 • Copii
 • Statut social
 • Pasaport
 • Permis sedere

Datele colectate suplimentar sunt pastrate pe un termen de 20 de ani si provin in cea mai mare parte din cv-uri.

Politica de retinere fisiere tip „cookies”

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website using this link : Cookie settings.

Cookie declaration last updated on 30/07/2019

CookieTipDuratăDescriere
__cfduid111 monthsThe cookie is set by CloudFare. The cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address d apply security settings on a per-client basis. It doesnot correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.
_AVESTA_ENVIRONMENT0
_fbp02 monthsThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
_ga02 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
_gat_gtag_UA_72580850_101 minuteGoogle uses this cookie to distinguish users.
_gid01 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_glsr_session030 minutes
arrivalDate01 monthCookie that stores arrival date.
checkoutContent01 monthCookie that stores booking engine shopping cart content
departureDate01 monthCookie that stores departure date for booking engine.
telefericcoupon01 monthCookie that stores booking engine voucher code
telmemid01 monthCookie that stores user account for booking engine
fr12 monthsThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
GPS030 minutesThis cookie is set by Youtube and registers a unique ID for tracking users based on their geographical location
IDE12 yearsUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
NID15 monthsThis cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users.
PHPSESSID0This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
qtrans_front_language011 months
test_cookie015 minutesThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the users' browser supports cookies.
tk_ai0
vchideactivationmsg03 years
vchideactivationmsg_vc1103 years
viewed_cookie_policy01 hourThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVE15 monthsThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
YSC1This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.