Camerista hotel

Peste 1 an experiență în muncă

Ospatar

Peste 1 an experiență în muncă

Electrician

Peste 3 ani experiență în muncă

Did you like this? Share it!